home

Palača suda


Nova palača suda sagrađena je u dvije godine (1902.-1904.), a zgradu je po projektu inženjera viteza Spinlera iz Graza i pod nadzorom inženjera Riccarda Fontane sagradila bečka tvrtka „Union".

Kao posljedica postroženog režima austrijske vlasti, sredinom 19. stoljeća u Zadru je na zelenoj površini uz kuću obitelji Bortolazzi sagrađen zatvor koji se nalazio u blizini tadašnjih sudskih zgrada. Zgrada zatvora imala je u tlocrtu oblik slova „T" radi prilagodbe raspoloživoj građevinskoj površini.

Pojačane policijske aktivnosti i povećani birokratski aparat u tadašnjem glavnom gradu Dalmacije utjecali su i na potrebu gradnje nove palače suda početkom 20. stoljeća. Tlocrt starog zatvora odredio je položaj nove palače, koja je projektirana u obliku slova „U" zbog čega je srušen i cijeli niz gradskih kuća i palača. Kako bi se naglasila impozantnost nove palače pred njom je oblikovan manji trg i otvorena nova ulica (današnja Ul. Blaža Jurjeva), no ova je visoka trokatnica ipak u priličnom nesrazmjeru prema obližnjim zgradama te još i danas dominira ovim dijelom gradske jezgre. Nakon Drugog svjetskog rata srušena je već oštećena i dotrajala zgrada starog zatvora, te je palača dobila novo, četvrto krilo i postala zatvoreni, kvadratni kompleks.


Od ideje do ostvarenja nove palače suda prošlo je oko dvije godine (1902.-1904.), a zgradu je po projektu inženjera viteza Spinlera iz Graza i pod nadzorom inženjera Riccarda Fontane sagradila bečka tvrtka „Union". Glavno sjeverno pročelje palače gleda na Ul. Borelli, zapadno krilo na Ul. Zore Dalmatinske, a istočno na Ul. Blaža Jurjeva.


Cijela zgrada izrađena je u rustici istaknutoj u prizemnom dijelu, a glatka i horizontalna na prvom i drugom katu. Katove dijele vodoravni vijenci, a između prvog i drugog nalazi se friz plitkih lisnatih vitica. Posebno je bogato profiliran krovni vijenac iznad trećeg kata. Glavno pročelje s 15 prozorskih osi razvedeno je istaknutim središnjim rizaltom i dvjema bočnima. Najljepši ukras zgrade svakako je njezin središnji ulazni dio s tri velika lučna portala i štukaturom ženske glave - personfikacije mudrosti i pravde u liku Atene. Balkon nad ulazom s tri izrazito lijepa biforna prozora podupiru četiri snažne konzole ukrašene akantusovim lišćem. Stupovi predvorja i velikog stubišta izrađeni su u kamenu iz Pučišća na otoku Braču, a posebno je impresivna bila glavna dvorana, vrlo visokog stropa te ukrašena bijelom i pozlaćenom štukaturom. Sve radove i namještaj izradile su mahom tvrtke iz Beča i Graza, a posebnost ove palače bila je i u tome što je u svim prostorijama provedeno centralno grijanje i zračenje.


Ostaci boje na zidnim plohama glavnog pročelja svjedoče o izvorno vrlo bogatim dekoracijama čime se dodatno isticala plastičnost prozora, balkona i vijenaca, a ujedno smanjivao dojam glomaznosti. Važnost i utjecaj ove palače na kojoj su se slobodno interpretirali elementi historicizma, uskoro se osjetila gradnjom slične građevine u neposrednoj blizini, kao i kasnije zgrade banke (1908.) na Trgu sv. Stošije ili kuće Luxardo (1911.). Zadarska palača pravde ima nesumnjive odlike suvremene arhitekture s početka 20. stoljeća, te uz izrazitu funkcionalnost i primjenu tadašnjih tehničkih dostignuća zaslužuje visoku ocjenu graditeljskog umijeća.Literatura: Marija Stagličić „Graditeljstvo u Zadru 1868.-1918."

 

 

 

  • Mapa