home

Crkva sv. Dominika


Gotička crkva sv. Dominika nalazi se zapadno od Kopnenih vrata, nasuprot palače Nassi i kompleksa Providurove palače.U sklopu dominikanskog samostana djelovalo je i prvo hrvatsko sveučilište  ...


Gotička crkva sv. Dominika nalazi se zapadno od Kopnenih vrata, nasuprot palače Nassi i kompleksa Providurove palače.

U sklopu dominikanskog samostana djelovalo je i prvo hrvatsko sveučilište utemeljeno još daleke 1396. godine. Generalno filozofsko-teološko učilište dominikanskog reda u Zadru osnovao je vrhovni Poglavar dominikanskog reda Raimund de Vinies iz Capue, a djelovalo je sve do 1807. godine.

U suvremeno doba prostor crkve sv. Dominika često se koristi za održavanje koncerata i kazališnih predstava.

 

  • Mapa