home

Palača Grisogono-Vovo


Obitelj Grisogono jedna je od starijih iz prošlosti Zadra. Bila je podijeljena u više loza, a iz jedne od njih potječe i Federico Grisogono, renesansni znanstvenik koji se bavio i studijama muzike.Posebno lijepo unutarnje je dvorište palače s cisternom i zdencem, trijemovima i galerijama, te stubištem koje vodi na piano nobile gdje se nalazi salon. Na pročelju su prozori i balkoni u dekorativnome stilu mletačke cvjetne gotike. Kuća u cjelini odaje renesansnu kulturu stanovanja u kojem su ukućani posebno njegovali glazbu, o čemu svjedoče arhivski podaci o glazbalima u privatnom vlasništvu zadarskih srednjovjekovnih obitelji.


Nalazi se neposredno uz crkvu Sv. Šime. Izvorno je bila sastavljena od dviju romaničkih kuća spojenih jednokatnim krilom, dok je u drugoj polovici 15. st. dograđen drugi kat s gotičko renesansnim prizorima. Dvorište s trijemom završeno je u 16. st., ali s ugrađenim gotičkim elementima.

  • Mapa