home

Palače Nassis i Petrizio


Palače Nassis i Petrizio primjeri su kasnosrednjovjekovnih reprezentativnih palača s dvorištem s lukovima i bunarskom krunom u sredini.

 

Palača Nassis smještena u Ulici Špire Brusine nasuprot crkve sv. Dominika i palača Petrizio nedaleko od crkve sv. Šime u Ul. don Ive Prodana, primjeri su kasnosrednjovjekovnih reprezentativnih palača s dvorištem s lukovima i bunarskom krunom u sredini. Pročelja obje palače krase prozori u stilu cvjetne gotike.

 

  • Mapa