home

Petar Zoranić


Petar Zoranić (Zadar, 1508. - između 1543. i 1569), hrvatski renesansni pisac.

 

Petar Zoranić (Zadar1508. - između 1543. i 1569), hrvatski renesansni pisac.

 

Petar Zoranić rodio se u Zadru 1508. godine, od oca Ivana i majke Elizabete Medulla, potomaka stare plemićke obitelji Tetačić iz Nina, koja se zbog malarije i turskih napada krajem 15. stoljeća preselila u utvrđeni Zadar.

 

Pretpostavlja se kako se školovao u Padovi, a najvjerojatnije je imao pravničku naobrazbu jer je radio kao notar i izdavatelj dokumenata javne vjere na latinskom, talijanskom i hrvatskom jeziku za što je bio obvezan studij pravnih znanosti.


U posveti Planinama Zoranić ninskoga kanonika Mateja Matijevića naziva svojim učiteljem pa je zasigurno bio odgojen u humanističkom duhu. Od Zoranićeva književnog rada sačuvano je samo djelo Planine, u prozi i stihovima, a koje se obično definira kao prvi hrvatski pastoralni roman (djelo je datirano 1536., a tiskano 1569. u Veneciji). Ostao je sačuvan samo jedan jedini primjerak Planina. Iz Zoranićeva romana mogli bi se rekonstruirati njegovi prijatelji i obitelj. Tako bi "lipa, plemenita i gizdava" Jele mogla biti njegova majka Elizabeta, dok je najveća zagonetka Jaga kojoj posvećuje pjesmu, a čije bi otkrivanje identiteta značilo odgonetanje osobe zbog koje i poduzima ovo putovanje.


Iz Planina se zna i za druga dva Zoranićeva djela - Ljubveni lov i Vilenicu - koji se spominju u poglavlju Perivoj od slave. Puni naslov Zoranićeva romana glasi Planine ke zd(a)rže u sebi pisni pete po pastirih, pripovisti i pritvori junakov i deklic i mnoge ostale stvari složene po Petru Zoraniću Ninjaninu. Osnovni poticaj njegovu stvaranju jaki je osjećaj rodoljublja u trenucima napada Turaka, ali mu isto tako ni književna komponenta nije nepoznata.

 

Zoranićeve Planine bile su jedini roman napisan u hrvatskoj književnosti sve do 19. stoljeća. Ovo djelo, kako svjedoči Zoranić u posveti Mateju Matijeviću, osim u doslovnom smislu treba čitati i kao alegoriju čiji je smisao da milost Božja vodi čovjeka kroz zemaljska zla do konačne spoznaje božanske istine.

 

Neosporno, Zoranić je ostavio neizbrisiv trag u hrvatskoj književnoj povijesti svojom upečatljivom i osebujnom pojavom.