home

Carska fontana


Carska fontana je izgrađena 1546. godine, a služila je za opskrbu vodom brodova i mjesnog stanovništva. Nalazi se na obali gradske četvrti Arbanasi uz šetalište Kolovare.

 

Carska fontana je izgrađena 1546. godine, a služila je za opskrbu vodom brodova i mjesnog stanovništva.


Nalazi se na obali gradske četvrti Arbanasi uz šetalište Kolovare.

 Renesansna Carska fontana u gradskoj četvrti Arbanasi sagrađena je na antičkom lokalitetu u 16. stoljeću, na bogatom izvoru vode kojim se koristilo domaće stanovništvo i opskrbljivali brodovi. Fontana je temeljito renovirana u 18. stoljeću kada je ispred nje sagrađen kameni gat za pristajanje brodova.

 

Fontana je kružna građevina presvođena kupolom od opeke promjera 880 cm i visoka je 795 cm. Njezin zidni plašt je na dijelu prema moru otvoren stupovima i lukovima od fino klesanog kamena. U sredini se nalazi zdenac u obliku nepravilnog osmerokuta, dok se ispred fontane nastavlja se kameno popločenje gata (mula) koji s njom čini jedinstvenu cjelinu.

 

 

Fontana je svojom slavom i ljepotom nadahnula i renesansne književnike Petra Zoranića i Jurja Barakovića, pa o ovom zaštićenom spomeniku kulture možemo čitati u njihovim djelima.

  • Mapa