home
PPS LOGO 1

PPS PROJEKT (PRED- I POSEZONA) HTZ-A ZA SVE SUBJEKTE U TURIZMU POD NAZIVOM HRVATSKA365

09.03.2015

POZIV ZA UKLJUČENJE U PROJEKT PROMICANJA PRED I POSEZONE NA PODRUČJU KOJE ADMINISTRATIVNO PRIPADA TURISTIČKOJ ZAJEDNICI GRADA ZADRA (PPS koncept - Hrvatska365)

više