home

Melodrama "ŽENICI", Ilija Zovko


calendar 05.07.2007

05.07. u 21:30h, Dvorište Providurove palače
Gradsko kazalište mladih Split