home

BRANKO ANTUNOVIĆ: ROMANTIČNE TIŠINE JEZERA I GRADA | KAPETANOVA KULA | 01.09. -15.09.


calendar 01.09.2017 - 15.09.2017


Nakon vrlo uspješne i jako dobro posjećene izložbe u Benkovcu, umjetnički fotograf i pjesnik Branko Antunović je svoje fotografije predstavio i ljubiteljima fotografije i likovne umjetnosti, te široj javnosti Grada Zadra, gdje se kao organizator pojavljuje Hrvatsko društvo likovnih umjetnika (HDLU) Zadar.  Autor je, inače, do sada, stvorio pet ciklusa fotografija. Osim upravo otvorene u Kapetanovoj kuli na spomenutu temu, tu su još ˝Krajolik i nebo˝, ˝Krajolik i nebo Isusove domovine˝, ˝Obala rijeke Rajne ima priču˝ i ˝Vrtovi sunca˝. Izlagao je, što samostalno što skupno, 40-ak puta, a nešto više od toliko puta oglašavao se i sa svojim recitalima, odnosno stihovima poezije. Brankove izložbe bile su zapažene i u zadarskim, Znanstvenoj i Gradskoj knjižnici, a osim Zadra i ranije spomenutoga Benkovca, Branko je samostalno izlagao i u Kninu, Obrovcu, Pridragi, Biogradu, Zagrebu, Samoboru... Kao i svaku izložbu do sada, tako je i ovu, otvorenu u Kapetanovoj kuli, Branko Antunović posvetio svojoj nezaboravnoj supruzi pok. Ružici.


Posjećujući svoje voljeno društvo u Švicarskom gradu Winterthuru, nakon izložbe: ˝Obala rijeke Rajne ima priču˝, ovo je po drugi put da nas Branko odvodi u ljepotu zapadnog dijela te alpske zemlje, i to nedaleko od francuske granice na Neuchatelsko jezero i u sam grad Neuchatel koji je smješten na obali tog prekrasnog jezera. Branko Antunović uoči ljepotu kao univerzalnu vrijednost u svom užem i širem zavičaju, promiče je diljem svijeta na razne humane načine putem svojih fotografija i stihova, i sa drugim ljudima diljem svijeta koji imaju potrebu da uživaju u lijepom i humanom.

 

Izložbu fotografija ˝Romantične tišine jezera i grada˝, koja je prodajnoga i humanitarnog karaktera, budući će znatan dio sredstava od prodanih slika biti namijenjen za kupnju aparata za zračenje onkoloških bolesnika Opće bolnice Zadar, otvorenom je proglasio predsjednik HDLU-a Zadar prof. Dragan Jelavić.

 

Za one koji nisu mogli biti na otvorenju, u petak, 01.rujna 2017.godine, imat će priliku pogledati fotografije narednih dana, sve do 15.rujna do kada traje izložba.


Fotografija:  Motiv: Branko Antunović: Krajolik i nebo, prenesena s www.ezadar.rtl.hr . 

  • Mapa