home

ZADARSKA LINGVISTIČKA SRIDA: "PROMICANJE VIŠEJEZIČNOSTI U ZADRU: ETNOJEZIČNI VITALITET ARBANASA" | REKTORAT SVEUČILIŠTA | 04.11. U 18:00 SATI


calendar 04.11.2015

 

 

U srijedu, 4. studenoga 2015. godine u 18 sati, održat će se predstavljanje projekta Promicanje višejezičnosti u Zadru: etnojezični vitalitet Arbanasa (ProViZA) (HR 3.2.01–0347) u sklopu Lingvističke sride, serije predavanja Odjela za lingvistiku Sveučilišta u Zadru, koji je ujedno i korisnik projekta.


Financiranje ovog projekta odobreno je iz Europskog socijalnog fonda u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga HR.3.2.01 „Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada“ (Program razvoja ljudskih potencijala 2007.-2013). Voditeljica projekta je dr. sc. Klara Bilić Meštrić, a mentorica projekta doc. dr. sc. Lucija Šimičić. Ukupna je vrijednost projekta kao i ukupan dodijeljen iznos bespovratnih sredstava 382.246,12 HRK, a predviđeno razdoblje trajanja projekta je 15 mjeseci, od 23.7.2015. do 22.10.2016. godine.


Cilj je ovoga projekta dvojak: njime će se potaknuti razvijanje istraživačkih kompetencija i općenito jačanje potencijala jednog mladog istraživača čije je djelovanje vezano uz proučavanje manjinskih zajednica i očuvanja jezične raznolikosti, dok je u znanstvenome smislu cilj projekta istraživanje čimbenika koji pomažu očuvanju, ali i onih koji uzrokuju promjenu i/li gubljenje jezika zadarskih Arbanasa. U kontekstu sociolingvističkih istraživanja, etnojezični vitalitet obično se odnosi na zadržavanje vlastitoga jezika i identiteta, a visok stupanj vitaliteta podrazumijeva pozitivnu percepciju zajednice među samim pripadnicima zajednice, ali i šire.


Ovaj je projekt važan kako za Zadar tako i za širu znanstvenu zajednicu. Poznato je da je očuvanje lokalnih jezika nužan preduvjet očuvanja sveukupnog sustava lokalnih društvenih mikrosustava te je jedan od preduvjeta održivoga razvoja na lokalnoj razini.


Jedan od ishoda projekta bit će i predlaganje konkretnih mjera za očuvanje jednog od najugroženijih jezika u Hrvatskoj u suradnji s pripadnicima same zajednice. U znanstvenom smislu, spoznaje i iskustva do kojih će se doći tijekom provedbe ovoga istraživanja pomoći će u daljnjoj razradi teorijskog okvira i metodologije istraživanja procesa koji pogađaju ugrožene i ponekad nevidljive jezične manjinske zajednice i drugdje u svijetu.Više informacija: facebook stranica