home

JAVNI NATJEČAJ ZA IZRADU NOVOG LOGOTIPA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ZADRA


 

 

Na temelju donijete odluke s 39. sjednice Turističkog vijeća TZ grada Zadra, održane dana 19. rujna 2017. godine, Turistička zajednica grada Zadra raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

za izradu novog logotipa Turističke zajednice grada Zadra

 

 

PODACI O NARUČITELJU

 

Turistička zajednica grada Zadra

Jurja Barakovića 5, 23000 Zadar

MB: 3142582

OIB: 32342526882

Tel: +385 (0)23 212 222

www.zadar.travel

e-mail: tzg-zadar@zd.t-com.hr

 

PREDMET I SVRHA JAVNOG NATJEČAJA

 

Predmet ovog Javnog natječaja je izrada novog logotipa Turističke zajednice grada Zadra sa svrhom upotrebe na svim on line i off line promidžbenim materijalima (plakati, letci, brošure, monografije, internetska stranica i ostalo).

 

 

OPĆI UVJETI JAVNOG NATJEČAJA

 

Javni natječaj upućuje se na sve kreativne fizičke i pravne osobe.

 

Svaka fizička ili pravna osoba može prijaviti više od jednog prijedloga idejnog rješenja novog logotipa Turističke zajednice grada Zadra.

 

 

SADRŽAJ PRIJAVE JAVNOG NATJEČAJA

 

Prijava mora sadržavati:

 

1. popunjenu i potpisanu prijavu s podacima ponuditelja – obrazac A,

 

2. popunjenu i potpisanu izjavu o autorstvu dostavljenog rješenja (izrada novog logotipa Turističke zajednice grada Zadra) -obrazac B,

 

3. prijedlog dostavljenog rješenja ispisan na A4 ili A3 formatu i u elektroničkoj verziji u .pdf formatu,

 

4. elektroničku verziju cjelokupne dokumentacije na CD-u, DVD-u ili USB sticku.

 

Sve prijave koje neće sadržavati traženu dokumentaciju neće biti uzete u razmatranje.

 

SMJERNICE ZA IZRADU LOGOTIPA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ZADRA

 

S ciljem ujednačavanja prijavljenih rješenja, ponuditeljima se daju sljedeće smjernice za izradu prijedloga rješenja logotipa Turističke zajednice grada Zadra:

 

a) iz rješenja mora se prepoznati vizualni identitet Grada Zadra

 

b) mogu se koristiti bilo koje boje ili kombinacije boja;

 

c) da prijedlog rješenja svojom veličinom i mogućnostima omogućuje izvedbu logotipa u

razne svrhe;

 

d) da je prijedlog rješenja kreativan, jedinstven i jednostavan te da prati suvremene trendove u dizajnu.

 

U slučaju dodatnih pitanja, obratiti se putem elektroničke pošte press@zadar.travel s naznakom predmeta „ Javni natječaj - logotip TZ grada Zadra“.

 

 

ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE

 

Ponude dostaviti u zatvorenoj omotnici najkasnije do 06. studenoga 2017. godine do 12:00 sati preporučenom poštom ili osobnom dostavom na adresu naručitelja:

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZADRA

Jurja Barakovića 5

23000 ZADAR

s naznakom: „NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA ODABIR NOVOG LOGOTIPA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ZADRA

 

Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje.

 

 

PROVEDBA JAVNOG NATJEČAJA ZA ODABIR NOVOG LOGOTIPA

 

Postupak provedbe Javnog natječaja za odabira novog logotipa provodit će Turističko vijeće Turističke zajednice grada Zadra.

 

Turističko vijeće Turističke zajednice grada Zadra većinom glasova nazočnih članova donijet će odluku o najprihvatljivijem rješenju za odabir logotipa Turističke zajednice grada Zadra.

Turističko vijeće Turističke zajednice grada Zadra može zasjedati i više puta do donošenje odluke.

 

Obavijest o odabiru bit će javno objavljena na službenim internetskim stranicama Turističke zajednice grada Zadra www.zadar.travel

 

 

 

Na odluku o odabiru logotipa Turističke zajednice grada Zadra ponuditelji nemaju pravo prigovora.

 

NAGRADA

 

Odobranom ponuditelju Javnog natječaja dodijeljuje se novčana nagrada u iznosu 15.000,00 kuna.

 

Sve buduće troškove vezane za izradu logotipa za primjenu na on line i off line promidžbenim materijalima snosi Turistička zajednica grada Zadra.

 

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Turistička zajednica grada Zadra zadržava pravo ne prihvatiti nijednu od pristiglih ponuda i bez posebnog obrazloženja ponuditeljima poništiti Javni natječaj.

 

Turistička zajednica grada Zadra nije dužna nadoknaditi nikakve troškove Ponuditeljima, pa ni u slučaju poništenja Javnog natječaja.

 

Turistička zajednica grada Zadra nije javni naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13), te stoga nije obveznik provedbe postupka javnog nadmetanja na temelju ovog Zakona.

 

 

Zadar, 05. listopada 2017.

 

 

TURISTIČKO VIJEĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ZADRA

 

 

  • Attachments